Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Truyền thanh cơ sở

Thông báo tường thuật trực tiếp Lễ giao, nhận quân năm 2023

       

         Chấp hành sự phân công của UBND huyện Duy Xuyên, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên tổ chức tường thuật trực tiếp Lễ giao, nhận quân năm 2023. Chương trình tường thuật Lễ giao, nhận quân năm 2023 bắt đầu từ 6 giờ phút, thứ tư, ngày 8/2/2023 trên tần số FM: 95,2 MHZ và trên hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông.

       Đề nghị các đài Truyền thanh xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức tiếp âm chương trình tường thuật trực tiếp để phục vụ nhân dân. Bạn nghe đài có thể mở radio làn sóng FM tần số 95,2 MHZ để theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp lễ giao nhận quân của huyện Duy Xuyên năm 2023.

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?