Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Truyền thanh cơ sở

Thông báo dự xem Liên hoan Nghệ thuật quần chúng thôn, tổ dân phố

       

          Liên hoan Nghệ thuật quần chúng thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Nam lần thứ 2- năm 2023  được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa huyện Duy Xuyên. Đây là dịp để các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu của 18 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, những biện pháp, giải pháp hữu hiệu trong xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa nhằm thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

          Để góp phần vào thành công của chương trình Liên hoan, UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể, UBND các xã, thị trấn thông báo triệu tập Cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân đến dự xem và cổ vũ cho Chương trình Liên hoan.

          Thời gian diễn ra liên hoantrong 2 ngày 25 và 26/10/2023;Khai mạc vào lúc 19h ngày 25/10/2023.Tổng kết trao giải lúc 16h30 ngày 26/10/2023.

          Địa điểm:Trung tâm Văn hóa huyện Duy Xuyên

          Vậy kính mời đồng bào đồng chí và các bạn đón xem xem Liên hoan Nghệ thuật quần chúng thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Nam, lần thứ 2- năm 2023.

Hoàng Thơ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?