Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Truyền thanh cơ sở

Lễ Quốc khánh 2/9 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày

         UBND huyện thông báo nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 như sau: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ sáu ngày 1/9/2023 đến hết thứ hai ngày 4/9/2023 (gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần).

         

         Đối với người lao động, người sử dụng lao động căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí cho người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 như sau: Ngày 2/9/2023 và lựa chọn 1 trong 2 ngày: thứ sáu ngày 1/9/2023 hoặc chủ nhật ngày 3/9/2023. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

         Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật; các đơn vị bảo vệ an ninh - trật tự, trực sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công cộng; các doanh nghiệp do yêu cầu phải làm việc liên tục 24/24 giờ trong ngày thì căn cứ quy định thời gian nghỉ lễ, tết và chế độ tuần làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình, thực hiện việc bố trí thời gian nghỉ lễ và nghỉ bù phù hợp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

        Do thời gian nghỉ lễ dài ngày vì liền kề với ngày nghỉ cuối tuần nên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có kế hoạch phân công trực, bảo vệ và thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất trong những ngày nghỉ lễ.

        Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trong huyện treo cờ Tổ quốc ở công sở và gia đình trong ngày lễ Quốc khánh năm 2023.

Hoàng Thơ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?