Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nông thôn mới

Tạo dựng những miền quê đáng sống

           Thực hiện mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo nhiều làng quê trên địa bàn huyệnngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng cải thiện.

         Diện mạo thôn Câu Lâu Đông (xã D…

Lượt xem: 56

Duy Xuyên hỗ trợ xây dựng vườn mẫu

          Quá trình xây dựng nông thôn mới, ngành liên quan và chính quyền các địa phương của huyện Duy Xuyên đặc biệt quan tâm hỗ trợ người dân xây dựng mô hình vườn mẫu, từ đó giúp nhiều hộ có nguồn thu nhập khá.

          

Khu vườn của hộ ông Nguyễn Đình Mười ở thôn Chánh Sơn (…

Lượt xem: 65

Khởi sắc Phú Bông

          Thực hiện phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, những năm qua thôn Phú Bông (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) huy động tối đa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và triển khai nhiều phần việc khác, từ đó diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

          

Thời…

Lượt xem: 62

Duy Xuyên nâng chuẩn nông thôn mới

        Trước yêu cầu khá cao của bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, huyện Duy Xuyên tập trung rà soát, đánh giá thực trạng để đưa ra kế hoạch, lộ trình phù hợp nhằm giữ vững, nâng chuẩn các tiêu chí.

          Một góc làng quê xã Duy Hòa. Ảnh: N.T

          Rớt theo…

Lượt xem: 133

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở Duy Xuyên: Liên kết vùng sản xuất

         Những năm qua, huyện Duy Xuyên chú trọng xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn.

          

Những năm qua, hầu hết địa phương của huyện Duy Xuyên đều chú trọng…

Lượt xem: 148

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?