Ngày 28/7, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 114 phiên họp tháng 7/2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Tại Nghị quyết này, Chính phủ thố…