Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Truyền thanh cơ sở

Duy Xuyên 13/14 xã có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông

         Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình huyện Duy Xuyên vừa đầu tư 677 triệu đồng bằng nguồn ngân sách của UBND Tỉnh để lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông( IP) cho 2 địa phương là Duy Vinh và Duy Thành. Mỗi đài truyền thanh được lắp đặt 12 cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông, với 24 loa công cộng; máy vi tính laptop, thiết bị quản lý, lưu trữ thông tin và sản xuất chương trình.Hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông hoạt động ổn định trên nguyên lý giải pháp công nghệ chung là truyền tải tín hiệu âm thanh để phát trên nền tảng thu sóng internet thông qua sim điện thoại 3G-4G tích hợp vào bộ phận thu, phát thanh để phát tín hiệu, rất tiện lợi; tín hiệu phát sóng trong, rõ.

           

Cán bộ truyền thanh đang vận hành truyền thanh IP

         Như vậy, đến nay, huyện Duy Xuyên có 13/14 xã, thị trấn: Duy Thu, Duy Tân, Duy Hoà, Duy Châu, Duy Sơn, Duy Trinh, Duy Trung, Duy Phước, Duy Nghĩa, Duy Hải, thị trấn Nam Phước, Duy Thành và Duy Vinh có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông minh- viễn  thông. Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Truyền thanh- Truyền hình huyện Duy Xuyên sử dụng hệ thống truyền thanh IP để phát chương trình phát thanh hàng ngày. Riêng xã Duy Phú năm 2024 sẽ lắp đặt hệ thống truyền thanh IP. Huyện Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2024 truyền thanh hóa ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông cho 14  đài truyền thanh xã, thị trấn; chấm dứt hoạt động hệ thống truyền thanh vô tuyến( phát sóng FM).

Hoàng Thơ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?