Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Liên hệ

# Họ tên Chức vụ Thông tin liên hệ
1 Trần Văn Thơ Trưởng Đài, Nhà báo ĐT: 0903565129 . Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text49355); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Đặng Văn Giác Phó trưởng Đài, Nhà báo ĐT:0905062748. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text84697); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Phan Thị Lý Nhà báo ĐT: 0973553054. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text52454); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Đoàn Thị Ngạnh Phóng viên ĐT: 01222441554
5 Nguyễn Tuyết Mai Phóng viên ĐT: 0988678844 . Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text82710); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Ngô Phi Thành Phóng viên ĐT: 0979264085 .  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text67412); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Phạm Đá Kỹ thuật viên ĐT: 0988337328 .  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Lương Năm Kỹ thuật viên ĐT: 0985134464 .  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text40206); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Nguyễn Thị Mỹ Dung Kỹ thuật viên ĐT: 0984959016   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. '; document.write(''); document.write(addy_text25241); document.write('<\/a>'); //-->\n This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?