Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Liên hệ

#

Họ tên

Chức vụ

Thông tin liên hệ

1

Bùi Minh Diệu

Giám đốc

ĐT: 0905.236327 . Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Trần Văn Thơ

Phó giám đốc

ĐT: 0903.565129 . Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Văn Năm

Phó giám đốc

ĐT: 0935.000535. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Lê Thị Minh Tâm

Phóng viên

 

5

Nguyễn Tuyết Mai

Phóng viên

ĐT: 0988.678844. Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Ngô Phi Thành

Phóng viên

ĐT: 0975.349777 .  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Phát thanh viên

ĐT: 0984.959016   Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Lê Thiện Việt

Kỹ thuật viên

ĐT: 0985.232802.  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?