Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn 2020 - 2025

         UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1625/QĐ-UBND về Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025”.

         Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, cuộc thi về khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: A.B

              Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Ảnh: A.B

        Theo đó, phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tổng thể về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành 100% việc ban hành và đi vào hoạt động hiệu quả kế hoạch hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện và vận động thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện theo hướng xã hội hóa, thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện. Đồng thời khuyến khích câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.

        Giai đoạn 2021 - 2025 khuyến khích thành lập không gian làm việc chung tại các trường cao đẳng, đại học trên cơ sở kết hợp với hoạt động nghiên cứu của sinh viên. Xã hội hóa thành lập không gian làm việc chung tại các địa phương cấp huyện trên cơ sở kết hợp với tư vấn, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh...

         Đồng thời hợp tác phát triển không gian làm việc chung Vina Startup hướng đến thành nơi triển khai đồng bộ các hoạt động đào tạo, kết nối khởi nghiệp của tỉnh và vùng. Phấn đấu hằng năm phát triển thành công 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo từ các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật trong học sinh THPT trên địa bàn tỉnh.

       Hằng năm, tổ chức đào tạo tăng tốc khởi nghiệp cho các dự án khởi nghiệp. Hỗ trợ vận động viên đạt thành tích cao sau khi kết thúc sự nghiệp chuyên nghiệp, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực có nhu cầu khởi nghiệp; phát triển mô hình trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng xã hội hóa; thành lập câu lạc bộ nữ doanh nhân và tổ chức ngày hội khởi nghiệp cấp huyện, liên huyện.

 AN BÌNH

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?