Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Quảng Nam: Nhiều nội dung hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021

           Ngày 1/10/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký quyết định ban hành kế hoạch hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

          Theo đó, kế hoạch nhằm nâng cao kiến thức, nhận thức về tầm quan trọng của Hệ sinh thái chocán bộ, công chức, viên chức chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố;lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên, nông dân, phụ nữ toàn tỉnh. Triển khai thành công thành lập mô hình Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức lồng ghép triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ các vận động viên tiêu biểu sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đỉnh cao; trên cơ sở đó tập trung đào tạo phát triển thành các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn tỉnh; kết nối mạng lưới khởi nghiệp vùng, quốc gia; tăng cường công tác hợp tác thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, xây dựng văn hóa khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân. Huy động hiệu quả nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp; tổ chức hoạt động truyền thông khuyến khích, tôn vinh tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh; cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Tìm kiếm, phát hiện, hỗ trợ và tuyển chọn các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia Ngày hội Khởi nghiệp các cấp, các tỉnh/thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tham gia Ngày hội khởi nghiệp quốc tế do các cơ quan Trung ương tổ chức.

           Kế hoạch hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệpđổi mới sáng tạo năm 2021của tỉnhcòn đề ra 15 nội dung thực hiện, bao gồm: Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông,quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tổ chức đào tạo về đội ngũ giáo viên khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên và các dự án khởi nghiệp sáng tạo; Tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên đề sâu về Hệ sinh thái vàCuộc thi khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; Phát triển mạng lưới Câu lạc bộ Khởi nghiệp Sáng tạo và không gian làm việc chung; Chương trình hợp tác về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tham quan, học tập kinh nghiệm về Hệ sinh thái trong, ngoài nước; Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo miền Trung & Tây Nguyên– TechFest Quang Nam lần thứ 2; Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và kết nối thị trường sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo Tổ chức chấm chọn, công nhận các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2021; Tuyển chọn và xây dựng Đề án tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu và đặc thù của Quảng Nam; Tổ chức tuyển chọn tác phẩm báo chí viết về khởi nghiệp và inthành sách “Khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng; Tổ chức lồng ghép trưng bày, quảng bá sản phẩm khởi nghiệpsáng tạo tiêu biểu tại các phiên hội chợ xuân, hội chợ thương mại, triễn lãm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời  kế hoạch còn hỗ trợ cho thanh niên, nông dân, phụ nữ khởi nghiệp.

Hoàng Thơ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?