Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Xã hội

Duy Xuyên: tổ chức tập huấn kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và phổ biến tuyên truyền pháp luật

           Ngày 25/9, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Duy Xuyên phối hợp với Trung tâm Chính trị và Phòng Tư pháp huyện tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và phổ biến tuyên truyền pháp luật gần 400 đồng chí là cán bộ chủ chốt của huyện, xã và đội ngũ cán bộ làm công tác nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền pháp luật của 14 xã, thị trấn.

         

         Quang cảnh lớp tập huấn

         Các học viên được truyền đạt 2 nội dung gồm: kỹ năng nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và kỹ năng tuyên truyền trực tiếp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Tiến sĩ Vũ Hoài Phương – Giảng viên Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà Nội trực tiếp truyền đạt.

           Thông qua việc mở lớp nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ của huyện, xã và thôn – khối phố nắm được những kỹ năng cơ bản trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Từ đó, vận dụng tốt những nội dung đã được truyền đạt vào trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng ra sức thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương./.

Thái Hằng

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?