Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nông thôn mới

Giai đoạn 2021 - 2023, Duy Xuyên huy động gần 335 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

         Ngày 23/11, UBND huyện Duy Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.

          

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.T

          Trong 3 năm qua, Duy Xuyên tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ chương trình OCOP. Địa phương tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ và hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng trên địa bàn huyện, phục vụ thiết thực hơn đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân nông thôn.

          Giai đoạn 2021 - 2023, Duy Xuyên huy động khoảng 334,8 tỷ đồng thực hiện chương trình nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã hơn 86 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 221,6 tỷ đồng; người dân tự nguyện đóng góp 2,9 tỷ đồng; còn lại huy động các nguồn lực khác.

         

 Giai đoạn 2021 - 2023, Duy Xuyên tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: N.T

          Trước yêu cầu khá cao của bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, sau khi rà soát, Duy Xuyên chỉ có 3 xã Duy Thành, Duy Phước, Duy Sơn đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí; còn 8 xã gồm Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phú, Duy Thu, Duy Châu, Duy Tân, Duy Vinh, Duy Trung bị rớt 2-5 tiêu chí. Số tiêu chí rớt chuẩn mới tập trung nhất vào tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn.

          Đối với với nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới, đến nay Duy Xuyên duy trì đạt chuẩn 7/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025, gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, văn hóa - y tế - giáo dục, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự. Còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là tiêu chí số 7 về môi trường và tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường sống.

          

UBND huyện Duy Xuyên khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: N.T

          Dịp này, UBND huyện Duy Xuyên khen thưởng 13 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.

 MAI NHI - PHI THÀNH

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?