Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nông thôn mới

Duy Xuyên hướng đến huyện nông thôn mới nâng cao

Trước yêu cầu khá cao của bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, huyện Duy Xuyên tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và triển khai đồng bộ giải pháp để duy trì, nâng cao chất lượng từng tiêu chí.

Duy Xuyên sẽ tập trung triển khai nhiều phần việc để nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: N.T

Duy Xuyên sẽ tập trung triển khai nhiều phần việc để nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: N.T

Rớt chuẩn vì yêu cầu cao

Ông Nguyễn Công Trường – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Tân cho hay, địa phương đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020. Tuy nhiên, qua rà soát theo bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 – 2025 quy định tại Quyết định số 2072 (ngày 9/8/2022) của UBND tỉnh, hiện nay Duy Tân chỉ đạt 15/19 tiêu chí, còn 4 tiêu chí rớt chuẩn là quy hoạch, thông tin - truyền thông, thu nhập, tổ chức sản xuất - phát triển kinh tế nông thôn. Trong khi đó, đối với khu dân cư NTM kiểu mẫu thì thôn Thu Bồn Tây rớt 2 tiêu chí, thôn Phú Nhuận 3 rớt 4 tiêu chí.

Huyện Duy Xuyên phấn đấu đến năm 2025 có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm Duy Sơn, Duy Thành, Duy Châu, Duy Phú, Duy Thu, Duy Tân, Duy Trung; 4 xã đạt chuẩn NTM kiễu mẫu là Duy Phước, Duy Vinh, Duy Hòa, Duy Trinh; 35/58 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, hoàn thành các tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Quyết định số 320 (ngày 8/3/2022) của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2025.

Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên nhìn nhận, yêu cầu khá cao của bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2022 – 2025 đã đặt ra không ít thách thức trong việc duy trì, nâng chuẩn từng tiêu chí đối với nhiều xã của huyện.

Theo ông Công, đến thời điểm này trên địa bàn Duy Xuyên chỉ có 3 xã Duy Thành, Duy Phước, Duy Sơn đảm bảo duy trì đạt chuẩn 19 tiêu chí của bộ tiêu chí mới; còn lại 8 xã gồm Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phú, Duy Thu, Duy Châu, Duy Tân, Duy Vinh, Duy Trung bị rớt từ 2 – 5 tiêu chí.

“Số tiêu chí rớt chuẩn mới tập trung nhất vào tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về nghèo đa chiều, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất - phát triển kinh tế nông thôn” – ông Công nói.

Đáng chú ý, hiện nay 3 địa phương đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Duy Phước, Duy Trinh, Duy Hòa cũng không duy trì đạt chuẩn. Cần nói thêm, giai đoạn 2017 – 2021, Duy Xuyên có tổng cộng 24 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Vậy nhưng, qua rà soát theo bộ tiêu chí mới thì chỉ có 4 thôn đạt 10/10 tiêu chí gồm Hà Nhuận (Duy Phước), An Hòa (Duy Trung), Trà Kiệu Tây và Kiệu Châu (Duy Sơn); còn lại 20 thôn đạt từ 6 - 9 tiêu chí.

Ông Nguyễn Chí Công cho biết, Duy Xuyên được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020. Tuy nhiên, hiện chỉ duy trì đạt chuẩn 7/9 tiêu chí gồm quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, văn hóa – y tế - giáo dục, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự; còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là môi trường và chất lượng môi trường sống.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2023 do UBND huyện Duy Xuyên tổ chức, ông Nguyễn Công Dũng – Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên đánh giá: “Sau khi về đích huyện NTM, thời gian qua một số địa phương đã xuất hiện tư tưởng tự thỏa mãn với những thành quả đạt được. Mặt khác, nguồn lực dành cho việc xây dựng NTM còn hạn chế, kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng tình hình kinh tế thế giới…”.

Hướng đến huyện NTM nâng cao

Ông Phan Xuân Cảnh – Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho rằng, thời gian đến cả hệ thống chính trị của huyện phải tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động. Tuyệt đối không lơ là, chủ quan và phát huy cao sự chủ động, sáng tạo của mỗi người dân, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Theo ông Cảnh, các ngành, địa phương cần tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch, chú ý mở rộng không gian phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; chú trọng thực hiện các dự án sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

“Duy Xuyên cũng sẽ nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình OCOP theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. Đặc biệt, ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh…” – ông Cảnh nói.

Còn theo ông Nguyễn Công Dũng, những năm tới Duy Xuyên sẽ tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình NTM trên cơ sở phù hợp với sức dân, phát huy tính tự nguyện của người dân và mọi công trình triển khai thi công đều phải đảm bảo công khai, minh bạch.

Xây dựng kết cấu hạ tầng phải gắn với phát triển văn hóa. Trong đó, dành nguồn kinh phí phù hợp đầu tư nâng cấp, cải tạo nhà sinh hoạt văn hóa ở các thôn, khối phố. Đồng thời đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn/tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị… để tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, nhận thức, lối sống, nếp sống của người dân.

 MAI NHI – PHI THÀNH
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?