Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Những điều cần biết về kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

         Kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2022 là lần thứ 3 thực hiện kê khai thuế kể từ khi Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực thi hành nhằm kịp thời quản lý các trường hợp phát sinh do cấp đất mới; hộ có sử dụng đất nhưng chưa kê khai thuế; mua, bán, tặng cho; các trường hợp thay đổi người nộp thuế, thay đổi diện tích chịu thuế và thay đổi vị trí thửa đất (thay đổi tên đường, loại đường, đoạn đường,…). xin giới thiệu một số điều cần biết về kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định hiện hành để cá nhân, hộ gia đình biết và thực hiện đúng quy định.

         Đối tượng chịu thuế: Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.  Người nộp thuế: là hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất, đang sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế.  Căn cứ tính thuế: là diện tích đất tính thuế, giá 1m2 đất tính thuế và thuế suất. Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng bao gồm:diện tích đất ở; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng không đúng mục đích, đất lấn, chiếm và đất chưa sử dụng theo đúng quy định.Giá của 1 m2 đất tính thuế ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 1/1/2022.

         Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau: Diện tích trong hạng mức nhân với thuế suất 0,03%; phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức nhân với thuế suất 0,07%; phần diện tích vượt trên 3 lần hạng mức nhân với thuế suất 0,15%  Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2%.

         Xác định số thuế  sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp: Số thuế phải nộp bằng Số thuế phát sinh trừ đi  số thuế được miễn, giảm. Số thuế phát sinh bằng diện tích đất tính thuế nhân với Giá của 1m2 đất nhân với thuế suất.

         Đối với trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm, hồ sơ gồm: 

       Tờ khai cho từng thửa đất chịu thuế; Bản chụp các giấy tờ liên quan như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyết định giao đất, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Bản chụp giấy tờ chứng minh thuộc diện được miễn, giảm thuế (nếu có).

       Đối với trường hợp khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hồ sơ  gồm: Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

       Về xác định diện tích đất ở để ghi vào tờ khai:Trường hợp diện tích đất, mục đích sử dụng đất trên giấy chứng nhận ghi không cụ thể, không xác định được bao nhiêu diện tích đất ở, đất vườn, đất khác thì cán bộ địa chính tra lại sổ theo dõi tại xã, phường, thị trấn để xác định cụ thể diện tích đất ở để ghi vào tờ khai.  Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dùng cụm “đất ở” thì diện tích đất ở là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

        Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi cụm từ “Thổ cư” mà người sử dụng đất chưa làm thủ tục đề nghị công nhận đất ở, thì căn cứ hạn mức quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận để làm căn cứ tính thuế.  Về diện tích đất lấn chiếm tính theo diện tích người dân tự kê khai. Diện tích đất lấn chiếm theo kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là căn cứ công nhận quyền sử dụng đất.

         Thời hạn nộp thuế lần đầu: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31 tháng 10. Thời hạn nộp tiền thuế chênh lệch theo xác định của người nộp thuế tại Tờ khai tổng hợp chậm nhất là ngày 31 tháng 3 năm dương lịch tiếp theo năm tính thuế.

         Thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai điều chỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

         Người nộp thuế nộp chậm nộp tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp sẽ bị phạt theo quy định tại điều 13 nghị định 125 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; chậm nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định sẽ bị tính chậm 0,03%/ ngày/số tiền thuế chậm.

Mỹ Nguyễn( Chi cục thuế Khu vực Điện Bàn- Duy Xuyên)

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?