Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nông thôn mới

Duy Xuyên nâng chuẩn nông thôn mới

        Trước yêu cầu khá cao của bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, huyện Duy Xuyên tập trung rà soát, đánh giá thực trạng để đưa ra kế hoạch, lộ trình phù hợp nhằm giữ vững, nâng chuẩn các tiêu chí.

          Một góc làng quê xã Duy Hòa. Ảnh: N.T

          Rớt theo tiêu chí mới

          Năm 2020, sau khi được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Duy Hòa tiếp tục vận động nhân dân phát triển kinh tế và huy động mọi nguồn lực đầu tư để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là giao thông, thủy lợi, thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn...

          Ông Nguyễn Đình Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hòa cho biết, nhờ kinh tế có bước phát triển vượt bậc nên năm 2022 thu nhập bình quân đầu người đạt 48,4 triệu đồng, tăng 3,2 triệu đồng so với năm 2020. Nếu cách đây 3 năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 2,14% thì đến nay giảm còn 1,99% (hầu hết là trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội).

          Khi bộ tiêu chí NTM nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 được UBND tỉnh ban hành, qua rà soát, xã Duy Hòa chỉ giữ được 8 tiêu chí; còn 11 tiêu chí “rớt hạng”, gồm: giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, giáo dục, thông tin và truyền thông, quốc phòng và an ninh, nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, môi trường, chất lượng môi trường sống.

          Ông Trần Huy Tường - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho hay, đánh giá thực trạng dựa trên bộ tiêu chí mới, cả 11 xã của huyện đều không đảm bảo duy trì đạt chuẩn NTM.

          Còn đối với các xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2016 - 2020, ngoài Duy Hòa thì qua rà soát cho thấy xã Duy Phước và Duy Trinh cũng mới đạt 12/19 tiêu chí.

          Đáng chú ý, qua khảo sát và đánh giá lại kết quả xây dựng huyện NTM thì Duy Xuyên chỉ duy trì đạt chuẩn 7/9 tiêu chí, gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, văn hóa - y tế - giáo dục, kinh tế, hệ thống chính trị - an ninh trật tự; còn 2 tiêu chí chưa đạt chuẩn là môi trường và chất lượng môi trường sống.

          Quyết tâm nâng chuẩn

          Ngay sau khi bộ tiêu chí mới được áp dụng với nhiều chỉ tiêu tăng thêm và tiêu chí nâng cao hơn so với trước, đã đặt ra không ít thách thức trong thực hiện chương trình NTM.

          Vì vậy, huyện Duy Xuyên tập trung triển khai nhiều giải pháp. Năm 2023, huyện huy động tổng nguồn vốn 25,8 tỷ đồng thực hiện chương trình, trong đó ngân sách Trung ương 7,1 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 18,7 tỷ đồng.

          Đồng thời linh hoạt lồng ghép những kênh vốn từ các chương trình, dự án khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất.

          Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, địa phương tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác quy hoạch, chú ý mở rộng không gian phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

          Cùng với đó, huyện tập trung chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; chú trọng thực hiện các dự án sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

          Duy Xuyên cũng sẽ triển khai hiệu quả chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm để chương trình này trở thành động lực kinh tế trọng tâm ở nông thôn. Mặt khác, huy động tối đa các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

          Ông Cảnh cho rằng, thời gian đến cả hệ thống chính trị của Duy Xuyên tập trung hơn nữa trong công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động về mục đích, ý nghĩa khi xây dựng NTM.

          Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tự thỏa mãn. Xác định xây dựng NTM phải tiến hành liên tục, bền vững, phát huy cao sự chủ động, sáng tạo của mỗi người dân; tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước.

          Các địa phương của huyện cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy tối đa mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong nhân dân để tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân.

          Đồng thời đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

          “Các cấp, các ngành của Duy Xuyên vào cuộc với quyết tâm rất cao, phấn đấu đến cuối năm 2023, cả 11 xã của huyện đảm bảo đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới” - ông Cảnh nói.

 MAI NHI - PHI THÀNH

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?