Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Nông thôn mới

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới ở Duy Xuyên: Liên kết vùng sản xuất

         Những năm qua, huyện Duy Xuyên chú trọng xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi giai đoạn.

          

Những năm qua, hầu hết địa phương của huyện Duy Xuyên đều chú trọng việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nông thôn mới. Ảnh: P.V

          Nỗ lực

          Trừ thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải phát triển theo hướng đô thị, Duy Xuyên có 11 xã xây dựng nông thôn mới (NTM). Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho biết, giai đoạn 2011 - 2020 địa phương đầu tư hơn 2.751,6 tỷ đồng thực hiện chương trình này.

          Ngoài ra, người dân còn tự nguyện tháo dỡ 7.600 vật kiến trúc, hiến 334.727m2 đất và góp hơn 249.140 công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng. Đến cuối năm 2020, tất cả 11 xã của Duy Xuyên đều đạt chuẩn xã NTM và huyện cũng được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

          Ông Đặng Hữu Phúc cho biết, nhiều kinh nghiệm được rút ra trong xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM ở Duy Xuyên. Người dân phải được tham gia ngay từ khâu đầu lập quy hoạch; cán bộ xây dựng NTM cấp xã, ban phát triển thôn phải chủ động đề xuất cùng với sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn ở huyện và đơn vị tư vấn khi lập quy hoạch. Trên cơ sở hiện trạng, việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán của địa phương và đáp ứng theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM...

          Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên cho rằng, công tác quy hoạch, rà soát quy hoạch mang tính tiền đề, có tầm quan trọng lâu dài đối với xây dựng NTM gắn với quá trình đô thị hóa. Đây là nội dung giúp hoạch định phát triển các không gian trên địa bàn cấp xã, cấp huyện một cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21 đề ra.

          Nội dung của công tác lập quy hoạch xây dựng NTM liên quan chủ yếu đến quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất, quy hoạch sử dụng đất. Ba loại hình quy hoạch này tích hợp trong một đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả trong việc lập và quản lý quy hoạch.

          Ông Đoàn Công Minh - cán bộ chuyên trách NTM huyện Duy Xuyên cho hay, ngay từ khi bắt tay thực hiện chương trình, UBND huyện tập trung chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã lập quy hoạch xây dựng xã NTM, bình quân mỗi xã đầu tư 400 - 450 triệu đồng cho công tác này.

          Đến cuối năm 2013 tất cả 11 xã của Duy Xuyên đều được phê duyệt đồ án quy hoạch NTM. Đồ án quy hoạch góp phần định hướng trong quá trình thực hiện hoàn thành bộ 19 tiêu chí xây dựng xã NTM nói riêng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện nói chung.

         

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Trà Kiệu Tây (Duy Sơn, Duy Xuyên) nhìn từ trên cao. Ảnh: PV

          Rà soát, điều chỉnh

          Theo ông Đoàn Công Minh, qua thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, nhìn chung chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng xã NTM ở Duy Xuyên chưa tốt. Trong đó, rõ nhất là thiếu tính liên kết vùng trong tổ chức sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng hạ tầng khung, xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị và công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp...

          Các đồ án quy hoạch đạt chất lượng chưa tốt xuất phát từ nguyên nhân thiếu kinh nghiệm trong quy hoạch xây dựng NTM và chưa có sự đồng nhất về quan niệm trong thực tế triển khai đối với các tổ chức tư vấn và cả xã hội. Lực lượng tư vấn làm quy hoạch xây dựng NTM không nhiều.

          Đa số đơn vị tư vấn không có năng lực đồng bộ trên cả 3 lĩnh vực chuyên môn (gồm quy hoạch xây dựng, sản xuất, sử dụng đất) để chủ động thực hiện lập quy hoạch. Kinh phí lập quy hoạch không đảm bảo, sự phối hợp giữa các ngành và các cấp thiếu chặt chẽ, số lượng và năng lực cán bộ có chuyên môn thực hiện công tác thẩm định đồ án còn hạn chế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng các đồ án quy hoạch.

          Từ thực tế trên, thời gian qua UBND huyện Duy Xuyên tập trung chỉ đạo ngành liên quan và chính quyền các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng xã NTM đã được phê duyệt trong giai đoạn 2010 - 2020 nhằm đảm bảo phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

          Theo ông Đoàn Công Minh, bình quân mỗi xã chi khoảng 350 - 400 triệu đồng cho công tác này. Đến nay, toàn huyện đã có 6 xã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xã NTM giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Còn lại 5 xã gồm Duy Thu, Duy Tân, Duy Phú, Duy Châu, Duy Thành đang tiếp tục đôn đốc thực hiện và phấn đấu đến ngày 30/6/2023 sẽ hoàn tất.

 NGUYỄN SỰ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?