Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Văn hóa - Thể thao

Duy Xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa”

            Sáng ngày 6/4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với Phòng Văn hóa & Thông tin huyện tiến hành ký kết Kế hoạch liên tịch hướng dẫn thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của “Tộc văn hóa” trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

          Quang cảnh hội nghị ký kết

        Qua 7 năm, phát động và triển khai xây dựng phong trào “Tộc văn hóa”, đến cuối năm 2022 trên địa bàn huyện có 883 tộc có nhà thờ, 154 tộc được công nhận “Tộc văn hóa”, nhiều tộc được công nhận “Tộc văn hóa” 3, 5 năm liền. Nhiều Tộc họ đã xây dựng và duy trì Quỹ khuyến học, khuyến tài; vận động con cháu đến trường với phương châm “học vì ngày mai lập nghiệp”; nhiều Tộc quan tâm xây dựng các mô hình như: “Tộc họ tiêu biểu”, “Tộc không có tệ nạn ma tuý”, “Tộc họ đăng ký con cháu không sinh con thứ 3”, “Tộc họ đảm bảo an ninh trật tự”; nhiều tộc họ có “Hội nàng dâu” tổ chức sinh hoạt thường xuyên để ghi nhận, biểu dương vai trò nàng dâu trong mỗi gia đình, dòng tộc…

 

Hoàng Thơ

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?