Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Tin hoạt động của Đài

Sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm cụm thi đua 9 huyện, thành phố đồng bằng tỉnh Quảng Nam

       Sáng ngày 8/8, tại Đài Truyền thanh -Truyền hình thành phố Hội An, cụm thi đua 9 đài truyền thanh- truyền hình huyện, thành phố đồng bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.
alt 

      Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình Quảng Nam; Trưởng, phó đài và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của 9 Đài Truyền thanh- Truyền hình: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, và Hội An tham dự hội nghị.

       Ông Dương Tấn Huy, Trưởng Đài truyền thanh- Truyền hình Điện Bàn- Cụm trưởng cụm thi đua 9 huyện, thành phố, đồng bằng chủ trì hội nghị.

        Đại diện các đài đã báo cáo tình hình hoạt động thời gian qua. Theo đó, các đài đã bám sát định hướng tuyên truyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Đài PT-TH Quảng Nam và định hướng của lãnh đạo địa phương.
alt 

     Tại Hội nghị, lãnh đạo các Đài đã kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, chế độ nhuận bút cho phóng viên, biên tập viên; chế độ phụ cấp công vụ cho cán bộ công chức đài huyện, thành phố cũng như các chế độ liên quan đến công tác truyền thanh  xã, phường, thị trấn.

      Hội nghị cũng đã triển khai nhiều nội dung trong thời gian đến, trong đó tập một số nội dung như: Tuyên truyền theo sự hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; rà soát lại quy chế thi đua, khen thưởng; tiếp tục đánh giá theo dõi kết quả hoạt động của các Trạm truyền thanh cơ sở. Đến tháng 10/2013 phải hoàn tất việc tổ chức tự đánh giá xếp loại bình bầu thi đua. Đầu tháng 12/2013 hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng gửi về Sở thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam./.

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?