Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

THÔNG BÁO: thời gian điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023, của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Nam thông báo như sau:

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2023, các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01/7/2023. Do vậy, tại kỳ chi trả tháng 7/2023, BHXH tỉnh Quảng Nam chưa điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng. BHXH tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện việc điều chỉnh và tính truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho người hưởng kể từ tháng 7/2023 đến tháng được điều chỉnh sau khi có các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam.

 

 

Vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam trân trọng thông báo đến các cá nhân, đơn vị biết và thực hiện.

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?