Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Văn hóa - Thể thao

Lan tỏa phong trào xây dựng đời sống văn hóa

         Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Duy Xuyên có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng, góp phần tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

        Người dân Duy Xuyên thường xuyên ra quân dọn vệ sinh môi trường và trồng hoa, cây xanh thay cỏ dại trên các tuyến đường. Ảnh: N.T

        Chung tay xây dựng

        Cận Tết Quý Mão, về thôn La Tháp Đông (xã Duy Hòa, Duy Xuyên), dễ dàng nhận thấy sự đổi thay tích cực của vùng quê này từ những con đường bê tông sạch đẹp và nhiều ngôi nhà mới kiên cố, khang trang.

        Ông Lê Sáu - Trưởng thôn La Tháp Đông cho biết, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí của phong trào xây dựng đời sống văn hóa nên người dân địa phương hiểu được ý nghĩa và tích cực tham gia thực hiện từng phần việc cụ thể.

        Năm 2022 toàn thôn có 387 hộ dân được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 97,2%) và 5 năm liền thôn La Tháp Đông được công nhận thôn văn hóa. Năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 46 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng so với năm 2021 và hiện nay tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,9%.

        Không chỉ thôn La Tháp Đông của xã Duy Hòa, năm 2022 phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Duy Xuyên.

        Bà Nguyễn Thị Ngọc Hải - Trưởng phòng VH-TT Duy Xuyên cho biết, bám sát kế hoạch, hướng dẫn của trung ương và tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đề ra, nâng cao chất lượng các danh hiệu thi đua của phong trào.

        Để thực hiện hiệu quả nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, ban chỉ đạo từ huyện đến các xã, thị trấn của Duy Xuyên tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

        Các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được đưa vào nội dung xây dựng thôn, khối phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và niêm yết công khai tại các nhà sinh hoạt văn hóa.

        Chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Apsara” mang đến cho khán giả những cảm nhận sâu sắc về cội nguồn tinh hoa văn hóa Champa. Ảnh: N.T

        “Đến nay, Duy Xuyên có 78 nhà văn hóa - khu thể thao đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Nhiều nhà sinh hoạt thôn, khối phố đầu tư mua sắm các trang thiết bị tập luyện thể dục - thể thao.

        Qua bình xét, năm 2022 toàn huyện có 64/78 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa (chiếm 82,05%), trong đó có 22 thôn, khối phố đạt văn hóa 3 năm liên tục và 42 thôn, khối phố đạt văn hóa 5 năm liên tục; 6/11 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (chiếm 54,5%)” - bà Hải nói.

        Lan tỏa mạnh mẽ

        Nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng ở thôn Thi Thại (xã Duy Thành, Duy Xuyên) tích cực tham gia công tác xã hội nên liên tục được công nhận gia đình văn hóa. Bên cạnh vận động người dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chung sức xây dựng đời sống văn hóa mới, ông Dũng còn hỗ trợ, động viên nhiều hộ dân ở địa phương vươn lên phát triển kinh tế...

        Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên thời gian qua huyện Duy Xuyên tập trung duy trì và nhân rộng các mô hình phù hợp ở từng địa phương như: “Gia đình hòa thuận, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc”...

        Từ đó, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp và vai trò quan trọng của gia đình trong việc giáo dục, định hướng về đạo đức, lối sống để hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc bền vững. Qua bình xét, năm 2022 tại 14 xã, thị trấn của huyện có 31.837 hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92,61%.

        Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Hải, những năm qua, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cũng góp phần tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở. Đồng thời xây dựng tác phong, lề lối làm việc và động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh. Năm 2022, toàn huyện Duy Xuyên có 107 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm 97,27%.

        Ngoài ra, phong trào xây dựng tộc họ văn hóa cũng được chú trọng. Năm qua, nhiều tộc vận động gây quỹ khuyến học, khuyến tài giúp đỡ con cháu vượt khó học giỏi, lao động sản xuất. Nhiều thành viên trong tộc tham gia hiến đất xây dựng thiết chế văn hóa, đường làng, ngõ xóm.

        “Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cũng diễn ra thường xuyên với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi lành mạnh của người dân, góp phần quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng những giá trị văn hóa của cộng đồng, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu” - bà Hải nói.

 MAI NHI - PHI THÀNH

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?