Đài Truyền Thanh - Truyền Hình Huyện Duy Xuyên

Xã hội

Duy Nghĩa có 168 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

     Xã Duy Nghĩa đã hoàn thành việc khảo sát và lập danh sách 101 hộ có công với cách mạng để được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở trong năm nay.
              Trong đó có 22 hộ có nhu cầu xây mới, 79 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở. Những hộ được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ của xã Duy Nghĩa, chủ yếu là đối tượng thân nhân liệt sĩ và thương binh. Ban chỉ đạo thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ của huyện đang tiến hành rà soát, phê duyệt danh sách hộ có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở.
     Xã Duy Nghĩa hoàn tất lập hồ sơ đề nghị Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 115 người. Xã Duy Nghĩa hiện có 168 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 10 mẹ còn sống.

 

 Duy Vinh 19 hộ có công cách mạng được hỗ trợ cải thiện nhà ở

        Xã Duy Vinh đã hoàn thành việc khảo sát, lập danh sách hộ có công với cách mạng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng chính phủ. Theo đó, trong năm nay xã Duy Vinh có 19 hộ được đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí để sửa chữa và xây mới nhà ở. Trong đó có 2 hộ xây mới và 17 hộ sửa chữa nhà ở. Đối tượng chủ yếu là thân nhân liệt sĩ và thương binh.
       Xã Duy Vinh cũng đã hoàn tất việc lập danh sách hộ có công với cách mạng đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở trong năm 2014 và năm 2015.
                                                                                                                      Hoàng Thơ

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?